Reserveringsvoorwaarden
“Vakantiehuizen omgeving Lucca”

1. Reserveringen/ contractuele verplichtingen

De huurovereenkomst betreft een overeenkomst tussen de partij “VAKANTIEHUIZEN OMGEVING LUCCA” als vertegenwoordiger van de Italiaanse touroperator en de cliënt anderzijds. De reserveringen worden schriftelijk vastgelegd via het reserveringsformulier, dat door de cliënt wordt ondertekend. Bij reservering is een deposito (aanbetaling) van 25% van het huurbedrag verschuldigd en eerst geldig na een akkoord van de Italiaanse touroperator. De aanbetaling is direct na bevestiging verschuldigd.

Het resterende gedeelte van de huursom moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode zijn voldaan. Bij reserveringen binnen de termijn van 6 weken is de volledige huursom direct verschuldigd. De reserveringsovereenkomst is de juridische overeenkomst tussen de cliënt en de vertegenwoordiger van de touroperator in Nederland, hierna te noemen de verhuurder.

Indien de reservering moet worden gewijzigd of geannuleerd om redenen van overmacht of contractbreuk van derden, is de vertegenwoordiger of touroperator slechts verplicht tot terugbetaling van de reeds betaalde huurbedragen.

2. Prijzen en verblijfsduur

De huurprijzen, tenzij anders vermeld, betreffen de verblijfsduur van de accommodatie per week, normaal van zaterdag tot zaterdag. De accommodatie kan op de dag van aankomst tussen 14.00 en 17.00 uur worden betrokken en moet worden verlaten tussen 08.00 uur en 10.00 uur op de dag van vertrek. Buiten deze tijden kan de aanwezigheid van een huisbewaarder of eigenaar voor de ontvangst van de sleutels en restitutie van de borgsom en verrekening van eventuele kosten, niet worden gegarandeerd.

Extra kosten zoals water, elektriciteit, gas en eindschoonmaak zijn gewoonlijk in de huurprijs inbegrepen. Verwarmingskosten zijn niet inbegrepen. Uitzonderingen staan in de prijslijst vermeld.

De reserveringskosten bij boekingen bedragen € 35,00.

3. Deposito – Eindschoonmaak

Bij aankomst moet een waarborgsom van € 200,00 tot € 300,00 contant worden betaald ( overeenkomstig de prijslijst) aan de huiseigenaar of diens vertegenwoordiger ter plaatse. Aan het eind van het verblijf wordt de borgsom terugbetaald met inhouding van eventuele schade of te verrekenen kosten gedurende het verblijf. De eindschoonmaak is meestal inbegrepen in de prijs, maar het verblijf dient desondanks reeds schoon te worden achtergelaten bij vertrek. In het geval dat het huis in een zeer vervuilde staat wordt achtergelaten , is de huiseigenaar gerechtigd extra schoonmaakkosten in rekening te brengen, variërend tussen € 30,00 en € 50,00.

Indien men de borgsom bij aankomst weigert te betalen, is de huiseigenaar gerechtigd de toegang tot het huis te weigeren. Zwembaden zijn in het midden- en hoogseizoen geopend, in de regel vanaf 01 mei tot 30 september. Buiten deze periodes is op verzoek opening tegen extra betaling ter plaatse mogelijk. Uitzonderingen staan in de beschrijvingen van de accommodatie vermeld.

4. Aantal personen

Appartementen of villa’s mogen niet worden bezet door een groter aantal personen dan staat aangegeven in de prijslijst. Voor kort verblijf of extra personen in de gehuurde accommodatie  of tuin en op het grondgebied is schriftelijke toestemming van de touroperator vereist.

5. Aansprakelijkheid

De touroperator en/of vertegenwoordiger is aansprakelijk voor uitvoering van het contract. De touroperator in Italië handelt als vertegenwoordiger en respecteert de omstandigheden overeenkomstig de plaatselijke gewoontes op de woonbestemming. De touroperator is niet aansprakelijk voor:

  • De onzorgvuldigheid en compleetheid van de verstrekte gegevens verstrekt door de huiseigenaar en de beschrijvingen van de verhuurde accommodaties op de website, maar tracht deze zaken zoveel mogelijk op waarheid te controleren.
  • Oncontroleerbare gebeurtenissen die buiten onze invloed liggen, zoals stakingen, rellen, optreden van plaatselijke autoriteiten, epidemie, oorlog en natuurrampen. Deze worden beschouwd als overmacht.
  • Verstoring van het plaatselijke elektriciteit netwerk die buiten onze aansprakelijkheid of invloed vallen, zoals de uitval of tekort aan water ter plaatse, elektriciteit of andere energiebron, of technische installatie ( verwarming, lift, airconditioning, zwembad, etc.)
  • Voor de juiste documentinformatie zoals paspoort, visa, tol- en deviezen voorschriften is de huurder zelf verantwoordelijk, zelfs als de voorschriften na de boeking zijn gewijzigd. Het is de plicht van de cliënt de relevante voorschriften na te volgen.

6. Prijswijzigingen

De touroperator is bevoegd de prijzen en faciliteiten te wijzigen tot het moment van de bevestiging van de reservering, in het bijzonder als het fouten in de beschrijvingen van de accommodaties betreft.

7. Annuleringen

Bij annulering gedaan na de reservering zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • 20% tot 61 dagen voor aanvang van de huurdatum;
  • 50% van 60-35 dagen voor aanvang van de huurdatum;
  • 60% van 34-15 dagen voor aanvang van de huurdatum;
  • 75% van 14-2 dagen voor aanvang van de huurdatum;
  • 100% van 1-0 dagen voor aanvang van de huurdatum.

Bij wijziging van de bestaande reservering is een bedrag van € 30,00 verschuldigd.

8. Klachten

Bij constatering van enige onregelmatigheid bij overhandiging van de sleutels bij aankomst of tijdens het verblijf, dient de huurder dit onmiddellijk aan de touroperator of  huiseigenaar te melden. De touroperator dient de klacht uiterlijk binnen 48 uur na constatering te ontvangen. Klachten kunnen altijd kenbaar worden gemaakt op ons kantoor of via het antwoordapparaat bij onze afwezigheid. Bij niet tijdige ontvangst vervalt elk recht op aansprakelijkheid van de zijde van de touroperator of diens vertegenwoordiger.

9. Geldigheid

Het ontbreken van condities in de huurovereenkomst heeft niet de volledige ongeldigheid van het contract tot gevolg. De persoon die de overeenkomst ondertekent, bevestigd op de hoogte te zijn van de algemene huurvoorwaarden en accepteert de condities mede namens de overige huurders.

10. Nuttige informatie

De touroperator heeft absolute zorgvuldigheid in acht genomen in de beschrijvingen van de aangeboden accommodaties, maar denkt U eraan dat er geen algemene regels zijn voor de standaard inrichting en aankleding van de accommodaties. Het is niet altijd mogelijk op het vakantieadres hetzelfde comfort als thuis aan te treffen. Gedurende de zomermaanden bestaat de mogelijkheid, dat de plaatselijke autoriteiten moeten overgaan tot de restrictie van elektra en water leveranties. Deze maatregels zijn over het algemeen niet van langdurige aard. In zo’n geval weigert de touroperator en/of diens vertegenwoordiger elke aansprakelijkheid.

De accommodatieverschaffer is slechts aansprakelijk voor de correctie uitvoering van de overeenkomst van het gehuurde object.

De afstanden naar de accommodaties zijn geschatte afstanden. Deze kunnen enkele km’s afwijken.

Voor enig geschil omtrent de boekingen en verhuur zal de rechtbank in Lucca, Italië bevoegd zijn en de jurisprudentie hierover van toepassing zijn.